Επέκταση της Ειδικής Άδειας Απουσίας σε περαιτέρω ευπαθείς ομάδες του αστυνομικού προσωπικού

Με το άρθρο 25 της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ64), θεσπίστηκε η Ειδική Άδεια Απουσίας υπαλλήλων που απασχολούνται σε Δημόσιες Υπηρεσίες, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία τους για τον λόγο αυτό. Σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο η ειδική άδεια απουσίας δύναται να επεκτείνεται και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.

Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑ/Φ. 64/315/8030 από 18/3/2020 (ΦΕΚ Β΄-928 / 18-3-2020) Κ.Υ.Α, η ανωτέρω Ειδική Άδεια επεκτάθηκε και σε άλλες ευπαθείς ομάδες για την προστασία τους από τον κορωνοϊό, ήτοι: Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, με βαριά πνευμονοπάθεια, με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη και καρκινοπαθείς υπό ενεργό ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.

Τόσο η ανωτέρω Κ.Υ.Α., όσο και η σχετική διαταγή του Α.Ε.Α., είναι προς θετική κατεύθυνση και ικανοποιούν τις αυξημένες ανάγκες των ατόμων με χρόνια νοσήματα, πλην όμως θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ένα τμήμα του πληθυσμού μένει εκτός και συνεπώς εξαιρούνται και κάποιοι συνάδελφοι μας.

Ενδεικτικά δεν λαμβάνονται ως ευπαθείς ομάδες συμπολίτες μας, με διάφορα υποκείμενα νοσήματα, σοβαρά αυτοάνοσα νοσήματα, αλλά και με χρόνιες παθήσεις, όπως σκλήρυνση κατά πλάκας, ρευματοπάθειες, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (κοινώς αποκαλούμενος λύκος), νεφροπάθειες. Νοσήματα που χρήζουν ειδικής θεραπείας και τις περισσότερες φορές με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Ευελπιστούμε ότι η Πολιτική Ηγεσία θα φροντίσει να επεκταθεί η Άδεια Ειδικού σκοπού και σ’ αυτούς τους συναδέλφους μας, ανεξάρτητα αν είναι σε καθεστώς υπηρεσίας γραφείου. Εξάλλου η υπηρεσιακή σταθερότητα δεν επηρεάζεται με την απομάκρυνσή τους, για όσο διαρκεί αυτή ιδιάζουσα κατάσταση.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ