Ερώτηση του ΚΚΕ για την καταβολή του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας του ΜΤΣ στους αστυνομικούς

Ερώτηση για την καταβολή του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στους αστυνομικούς κατέθεσαν στη Βουλή προς τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης.

Αναφέρουν συγκεκριμένα:

«Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε καταθέσει τις ερωτήσεις 4710 στις 02 Μαρτίου 2021 και την ερώτηση 7893 στις 9 Ιουλίου 2021, ζητώντας από την κυβέρνηση την άμεση χορήγηση όλου του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας στους αστυνομικούς.

Επίσης ζητούσε από την κυβέρνηση να εξασφαλιστεί η συμμετοχή στο ΔΣ του Ταμείου, εκπρόσωπων των συνδικαλιστικών οργάνων των εν ενεργεία υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία.

Η κυβέρνηση ανάμεσα στα άλλα απάντησε: “Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας, συγκροτήθηκε Διυπουργική Επιτροπή, με συμμετοχή εκπροσώπων των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, η οποία είχε ως έργο τον προσδιορισμό του αριθμού των μεριδίων, των μερισματούχων του ΜΤΣ, προκειμένου να εναρμονισθούν με τις νέες μισθολογικές διατάξεις του ν.4472/2017 (Α΄174), με βάση τα οποία, παρεπόμενα, υπολογίζεται του ύψος του ΒΟΕΑ/ΜΤΣ. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, η συγκροτηθείσα επιτροπή περαίωσε το έργο της και μετά την ολοκλήρωση τη νομοτεχνικής επεξεργασίας, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ήδη σχετικό σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο που θα καταθέσει το εν λόγω Υπουργείο στη Β.τ.Ε, εντός του θέρους”.

Παρά τη δέσμευση της κυβέρνησης για να κατατεθεί σχετικό σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης για την καταβολή του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας στους αστυνομικούς, μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει στην κατάθεση σχετικής ρύθμισης.

Ακόμη η κυβέρνηση δεν πήρε θέση στο αίτημα του ΚΚΕ, να εξασφαλιστεί η συμμετοχή στο Δ.Σ. του Ταμείου εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργάνων των εν ενεργεία υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, πότε σκοπεύει επιτέλους η κυβέρνηση να προχωρήσει:

1. Στην κατάθεση ρύθμισης για την καταβολή όλου του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας στους αστυνομικούς;

2. Στην εξασφάλιση της συμμετοχής στο διοικητικό συμβούλιο του ΜΤΣ, εκπρόσωπων των συνδικαλιστικών οργάνων των εν ενεργεία υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία;

3. Στην τοποθέτηση σε διευθυντικές θέσεις του ΜΤΣ κατ’ αναλογία και προσωπικού που προέρχεται από την Ελληνική Αστυνομία, όπως αναφέρεται και στο πρόσφατο ψήφισμα (30/31-10-2021) του 31ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της ΠΟΑΣΥ;»

Πηγή: www.alt.gr