Ερώτηση στη Βουλή από το ΚΚΕ σχετικά με την εκτός έδρας αποζημίωση της έκτης σειράς Ειδικών Φρουρών

Μετά την ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Αστυνομικών αναφορικά με την οφειλόμενη εκτός έδρας χρηματική αποζημίωση της έκτης σειράς Ειδικών Φρουρών, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έφερε στη Βουλή το εν λόγω ζήτημα μέσω σχετικής ερώτησης. Η ερώτηση έχει ως εξής:

Οι Ειδικοί Φρουροί μετά την απόσπασή τους από τη Σχολή Αστυνομίας ελάμβαναν οδοιπορικά έξοδα, για τη μετακίνησή τους από τη Σχολή προς τον τόπο πρακτικής εξάσκησης.

Το ποσό αυτό χορηγείται μέχρι και σήμερα, σε όλες τις σειρές των Ειδικών Φρουρών και των Αστυφυλάκων, εκτός από την έκτη (6η) σειρά των Ειδικών Φρουρών.

Στη σειρά αυτή ήταν πεντακόσιοι δύο (502) Ειδικοί Φρουροί και το ποσό που θα έπρεπε να λάβει ο κάθε ένας από αυτούς, ήταν περίπου πεντακόσια (500) ευρώ.

Ωστόσο με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, αν και έχουν περάσει έντεκα χρόνια, μέχρι σήμερα το ποσό αυτό δεν έχει καταβληθεί παρά τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να χορηγήσει το ποσό αυτό και στους Ειδικούς Φρουρούς της έκτης (6ης) σειράς.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για την άμεση χορήγηση των οδοιπορικών εξόδων και στους Ειδικούς Φρουρούς της έκτης (6ης) σειράς;

Το κείμενο της Ερώτησης υπογράφουν οι βουλευτές του Κόμματος Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης.